Skip to content

Archive

Tag: Ict landschap

overzicht en inzicht in ICT-landschap

Business ICT maquette

Het ICT-landschap van vandaag laat een veelheid van onderdelen zien met onderling complexe relaties. Veranderingen in zo’n landschap zijn daarom risicovol voor de continuiteit van de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd zijn die veranderingen noodzakelijk om de veranderende business adequaat te blijven ondersteunen. Daarom is inzicht en overzicht bij veranderingen essentieel. Om de verandering te kunnen plannen en om de risico’s te verminderen.

Visualisatie

Met de Business-ICT maquette brengt u uw ICT-landschap in kaart. Alle componenten en de relaties ertussen worden vastgelegd in een stelsel van overzichtelijke eenheden. De Business-ICT maquette verschaft u overzicht in die complexiteit. U kunt deelprojecties maken en als het ware door het complexe landschap navigeren. In combinatie met de grafische weergave van de Business-ICT maquette krijgt u hiermee een krachtig communicatie- en beslissingsmiddel in handen, met als resultaat beheerste veranderingen zonder verrassingen achteraf.

Eye opener

De Business-ICT maquette geeft ook inzicht in tactische en strategische kwesties en maakt ongewenste situaties inzichtelijk en bespreekbaar. Met één druk op knop ziet u welke applicaties afhankelijk zijn van een kwetsbare component, of wat de kosten zijn van het instandhouden van bepaalde functionaliteit. Risicovolle en dure situaties komen daarmee aan het licht. Door de huidige met de gewenste situatie te vergelijken kunt u migratieprojecten beter voorbereiden.

De kracht van de Business ICT maquette

De kracht van de Business-ICT Maquette is dat zij de complexiteit van een ICT-landschap als een gegeven aanvaardt en ziet het als een kennisprobleem. Die kennis van het ICT-landschap door data modeling legt de maquette vast in een kennismodel en – afhankelijk van toepassing en toepasser – en visualiseert dit grafisch. Zo krijgt u overzicht en inzicht en maakt het de communicatie tussen de verschillende belanghebbenden eenvoudiger.

De Business ICT maquette in de praktijk

Een grote overheidsorganisatie met 50.000 werkplekken is een prominent gebruiker van de Business-ICT Maquette. Zij centraliseert en standaardiseert het ICT-landschap om de operationele kosten van de ICT-ondersteuning te verlagen en de operationele effectiviteit te verbeteren. Dit is een gigantische operatie die een feilloze uitvoering vereist om de operationele paraatheid van de organisatie niet in gevaar te brengen. Echter, de bestaande situatie is zo complex en onoverzich-telijk dat het lastig, zo niet onmogelijk is deze operatie met succes te volbrengen. Waar te beginnen, waar zitten de afhankelijkheden en de overlap, welke migratie-strategie is de beste, en hoe komt de toekomstige beheerorganisatie aan de benodigde kennis om de afgesproken service-levels te halen? Allemaal vragen die u met de inzet van de Business-ICT maquette kunt beantwoorden. U kunt veilig en beheerst aan de slag zonder de continuïteit van de in gevaar te brengen.

Proposities

mei 19

Thinksmall ontwikkelt haar specialisme vanuit de trends in de markt en de mogelijkheden die de technologie biedt. Dit resulteert in zogeheten ‘proposities’ waarmee we aantoonbaar waarde creëren voor onze klanten.

Be Informed: efficiënt, effectief en verantwoord

Voor het toepasbaar maken van kennis hebben we vanuit onze visie op kennisintensieve organisaties en processen Be Informed ontwikkeld. Be Informed is de door Thinksmall ontwikkelde product suite die kennis modelleert, kennis beheert en kennis volledig op maat en vraaggestuurd ontsluit in kennisintensieve werkprocessen en klantinteractie. Be Informed legt de kennis product-, proces-, medium- en toepassingneutraal vast zodat deze kennis voor alle doelgroepen, producten, processen, kanalen en toepassingen eenduidig is te hergebruiken. Met Be Informed stellen we organisaties in staat hun productiviteit en klantservice daadwerkelijk te verbeteren door kennis adequaat toe te passen.

Doelgroep

Be Informed is geschikt voor kennisintensieve organisaties zoals o.a. overheidsinstellingen en uitvoeringsinstanties, banken en verzekeraars, en professionele dienstverleners.

Business ICT-Maquette: Inzicht en overzicht

Bij veranderende organisaties is de inhoudelijke complexiteit van het ICT-landschap vaak de grootste belemmering. Inzicht en overzicht zijn dan essentieel. Hiervoor heeft Thinksmall de Business-ICT-Maquette ontwikkeld. De Business-ICT Maquette omvat een visie, een aanpak, technologie en hulpmiddelen om het ICT-landschap in een op maat gemodelleerd kennismodel inzichtelijk te maken en te houden. Met de Business-ICT maquette helpen we organisaties de complexiteit inzichtelijk te maken en te beheersen, zodat zij veranderingen goed voorbereid, snel en beheerst kunnen realiseren.

Doelgroep

De Business-ICT Maquette is geschikt voor organisaties die over een eigen ICT-organisatie beschikken.