Skip to content

Archive

Tag: kennisintensieve organisaties

Be informed

mei 19

Toepassen van kennis: de oplossing

Be Informed

Organisaties beschouwen kennis nog te vaak vanuit het vastleggen en publiceren ervan en te weinig vanuit het daadwerkelijk toepassen van kennis. Daardoor vinden ze keer op keer het wiel opnieuw uit en bestaat geen zekerheid over de correcte toepassing van de kennis. Welke kennis is nodig in de uitvoering, gelet op het proces, de activiteiten, de casus en het competentieniveau en de ervaring van de medewerker? Daarin zit de oplossing.

Doelgroep

Be Informed is een product-suite voor kenniswerkers, of het nu gaat om de call-center medewerker van de zorgverzekeraar, de vergunning-verlener bij het Centrum voor Werk en Inkomen of de advocaat die verwikkeld is in een ingewikkelde merkenrechtkwestie. Maar omdat hun werk zo van elkaar verschilt, wil elke kenniswerker zijn eigen specifieke toepassing.

De oplossing

Door uit te gaan van de kennisbehoefte kunnen organisaties hun kennisintensieve processen veel efficienter maken. Dit toepassings-perspectief maakt kennis tot een productiefactor en levert naast snelheid ook andere voordelen op. Zo krijgt de organisatie zekerheid over de toepassing van de juiste kennis en de hoeveelheid kennis afhankelijk van de rol en de ervaring van de medewerker. En zekerheid over de gebruikte kennis bij het nemen van beslissingen. Dat maakt verantwoorden een stuk duidelijker. Zaken die voor kennisintensieve organisaties van groot belang zijn. Kortom: tegen zo laag mogelijke kosten de vereiste kwaliteit leveren, en verantwoording kunnen afleggen.

Be Informed in de praktijk

Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgwet van kracht. Een gigantische operatie voor de overheid, artsen, ziekenhuizen en de consument. En voor de zorgverzekeraars niets minder dan een ware krachtproef. Heel veel nieuwe regels, polisvoorwaarden, bedragen, uitzonderingen, mitsen en maren… en dan vaak ook nog op het allerlaatste moment. Bedenk daar maar eens een goed communicatie- én marketingplan op. Niet alleen moet het inkoopbeleid worden bijgesteld, ook de medewerkers en de klanten moeten uitgebreid worden geïnformeerd: per brief, per telefoon en via de website. Hoe verwerkt de verzekeraar de lawine van vragen die op hem afkomt? Met Be Informed.

Proposities

mei 19

Thinksmall ontwikkelt haar specialisme vanuit de trends in de markt en de mogelijkheden die de technologie biedt. Dit resulteert in zogeheten ‘proposities’ waarmee we aantoonbaar waarde creëren voor onze klanten.

Be Informed: efficiënt, effectief en verantwoord

Voor het toepasbaar maken van kennis hebben we vanuit onze visie op kennisintensieve organisaties en processen Be Informed ontwikkeld. Be Informed is de door Thinksmall ontwikkelde product suite die kennis modelleert, kennis beheert en kennis volledig op maat en vraaggestuurd ontsluit in kennisintensieve werkprocessen en klantinteractie. Be Informed legt de kennis product-, proces-, medium- en toepassingneutraal vast zodat deze kennis voor alle doelgroepen, producten, processen, kanalen en toepassingen eenduidig is te hergebruiken. Met Be Informed stellen we organisaties in staat hun productiviteit en klantservice daadwerkelijk te verbeteren door kennis adequaat toe te passen.

Doelgroep

Be Informed is geschikt voor kennisintensieve organisaties zoals o.a. overheidsinstellingen en uitvoeringsinstanties, banken en verzekeraars, en professionele dienstverleners.

Business ICT-Maquette: Inzicht en overzicht

Bij veranderende organisaties is de inhoudelijke complexiteit van het ICT-landschap vaak de grootste belemmering. Inzicht en overzicht zijn dan essentieel. Hiervoor heeft Thinksmall de Business-ICT-Maquette ontwikkeld. De Business-ICT Maquette omvat een visie, een aanpak, technologie en hulpmiddelen om het ICT-landschap in een op maat gemodelleerd kennismodel inzichtelijk te maken en te houden. Met de Business-ICT maquette helpen we organisaties de complexiteit inzichtelijk te maken en te beheersen, zodat zij veranderingen goed voorbereid, snel en beheerst kunnen realiseren.

Doelgroep

De Business-ICT Maquette is geschikt voor organisaties die over een eigen ICT-organisatie beschikken.