Thinksmall is een onafhankelijke, gespecialiseerde ICT en financiele-dienstverlener. Als specialist op het gebied van kennisintensieve processen- en toepassingen voeren onze 300 ervaren professionals opdracht-en uit voor vooraanstaande organisaties. Door ons visionleadership op het toepassen van kennis en onze ervaring in deze, zijn we daadwerkelijk in staat de productiviteit van onze opdrachtgevers te verbeteren.

Werkwijze

Creëren van klantwaarde

think2Thinksmall is een onafhankelijke, specialistische ICT en financiele-dienstverlener. Wij koppelen de kwaliteit van de uitvoering en het creëren van nieuwe producten en diensten altijd aan het creëren van klantwaarde. Onze primaire denkwijze is: wat levert het op voor onze opdrachtgevers.

We zijn mede-eigenaar van het probleem

Dit doen we door vanuit concrete business cases en scherp geformuleerde doelstellingen te werken. Hiermee tonen we aan dat een investering voor u als opdrachtgever rendeert.

Investering in de toekomst

Om deze positie in de toekomst te behouden en verder uit te bouwen investeert Thinksmall actief in onderzoek, ontwikkeling van visie, proof of concepts, offerings, en best practices. Kennis is de levensader van Thinksmall. Kennisontwikkeling van en kennisoverdracht tussen en naar onze medewerkers zien wij als een essentiële investering.

We maken waar wat we beloven – ook in 2017

In onze projecten en beheeractiviteiten werken we met contractvormen met resultaatverplichting waarmee we onze operatie sturen om onze opdrachtgevers waar voor hun geld te geven. We leveren op wat we beloven, vastgelegd in project deliverables of Service Level Agreements (SLA).

Salarisadministratie en lonen

Op het moment dat er een arbeidsovereenkomst ontstaat wordt de salarisadministratie uitgevoerd. Dit hangt samen met alle wetten en regels van dien. Maar het begrip arbeidsovereenkomst moet ook van tevoren vastgesteld zijn. Volgens de wet ontstaat een arbeidsovereenkomst  wanneer er een overeenkomst wordt gesloten waarbij de ene partij in dienst treedt bij de andere om tegen betaling arbeid te verrichten. Overigens is het ook van belang om bij de salarisadministratie te letten op de voorwaarden van een arbeidsovereenkomst. Er is namelijk pas sprake van een arbeidsovereenkomst als is voldaan aan de volgende voorwaarden: persoonlijke arbeid, loon en gezagsverhouding. Uitgebreider houdt dit het volgende in. De werknemer is verplicht om  think1persoonlijk arbeid te verrichten gedurende een zekere tijd. Deze persoonlijke arbeid houdt in dat niemand anders het mag overnemen, het moet door dezelfde werknemer worden uitgevoerd. Stel dat je lerares bent en je wordt plotseling ziek. Je oudere zus mag het dan niet van je overnemen. Voor de periode die is afgesproken in de arbeidsovereenkomst moet je persoonlijk arbeid verrichten. In ruil voor deze prestatie krijg je loon dat wordt betaald door de werkgever. Dit is bijna altijd een geldbedrag. Soms bestaat een gedeelte van dit loon uit loon in natura. Dit wordt wel in een geldbedrag uitgedrukt maar niet uitgekeerd met geld. Hierbij kan je denken aan maaltijden, werkkleding enz. Als laatste moet er sprake zijn van een gezagsverhouding. Dit wordt ook opgenomen in de salarisadministratie. De werkgever staat in die zin boven de werknemer. De werknemer is daarom ook verplicht om aanwijzingen, instructies en opdrachten van de werkgever op te volgen.