Toepassen van kennis: de oplossing

Be Informed

Organisaties beschouwen kennis nog te vaak vanuit het vastleggen en publiceren ervan en te weinig vanuit het daadwerkelijk toepassen van kennis. Daardoor vinden ze keer op keer het wiel opnieuw uit en bestaat geen zekerheid over de correcte toepassing van de kennis. Welke kennis is nodig in de uitvoering, gelet op het proces, de activiteiten, de casus en het competentieniveau en de ervaring van de medewerker? Daarin zit de oplossing.

Doelgroep

Be Informed is een product-suite voor kenniswerkers, of het nu gaat om de call-center medewerker van de zorgverzekeraar, de vergunning-verlener bij het Centrum voor Werk en Inkomen of de advocaat die verwikkeld is in een ingewikkelde merkenrechtkwestie. Maar omdat hun werk zo van elkaar verschilt, wil elke kenniswerker zijn eigen specifieke toepassing.

De oplossing

Door uit te gaan van de kennisbehoefte kunnen organisaties hun kennisintensieve processen veel efficienter maken. Dit toepassings-perspectief maakt kennis tot een productiefactor en levert naast snelheid ook andere voordelen op. Zo krijgt de organisatie zekerheid over de toepassing van de juiste kennis en de hoeveelheid kennis afhankelijk van de rol en de ervaring van de medewerker. En zekerheid over de gebruikte kennis bij het nemen van beslissingen. Dat maakt verantwoorden een stuk duidelijker. Zaken die voor kennisintensieve organisaties van groot belang zijn. Kortom: tegen zo laag mogelijke kosten de vereiste kwaliteit leveren, en verantwoording kunnen afleggen.

Be Informed in de praktijk

Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgwet van kracht. Een gigantische operatie voor de overheid, artsen, ziekenhuizen en de consument. En voor de zorgverzekeraars niets minder dan een ware krachtproef. Heel veel nieuwe regels, polisvoorwaarden, bedragen, uitzonderingen, mitsen en maren… en dan vaak ook nog op het allerlaatste moment. Bedenk daar maar eens een goed communicatie- én marketingplan op. Niet alleen moet het inkoopbeleid worden bijgesteld, ook de medewerkers en de klanten moeten uitgebreid worden geïnformeerd: per brief, per telefoon en via de website. Hoe verwerkt de verzekeraar de lawine van vragen die op hem afkomt? Met Be Informed.