overzicht en inzicht in ICT-landschap

Business ICT maquette

Het ICT-landschap van vandaag laat een veelheid van onderdelen zien met onderling complexe relaties. Veranderingen in zo’n landschap zijn daarom risicovol voor de continuiteit van de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd zijn die veranderingen noodzakelijk om de veranderende business adequaat te blijven ondersteunen. Daarom is inzicht en overzicht bij veranderingen essentieel. Om de verandering te kunnen plannen en om de risico’s te verminderen.

Visualisatie

Met de Business-ICT maquette brengt u uw ICT-landschap in kaart. Alle componenten en de relaties ertussen worden vastgelegd in een stelsel van overzichtelijke eenheden. De Business-ICT maquette verschaft u overzicht in die complexiteit. U kunt deelprojecties maken en als het ware door het complexe landschap navigeren. In combinatie met de grafische weergave van de Business-ICT maquette krijgt u hiermee een krachtig communicatie- en beslissingsmiddel in handen, met als resultaat beheerste veranderingen zonder verrassingen achteraf.

Eye opener

De Business-ICT maquette geeft ook inzicht in tactische en strategische kwesties en maakt ongewenste situaties inzichtelijk en bespreekbaar. Met één druk op knop ziet u welke applicaties afhankelijk zijn van een kwetsbare component, of wat de kosten zijn van het instandhouden van bepaalde functionaliteit. Risicovolle en dure situaties komen daarmee aan het licht. Door de huidige met de gewenste situatie te vergelijken kunt u migratieprojecten beter voorbereiden.

De kracht van de Business ICT maquette

De kracht van de Business-ICT Maquette is dat zij de complexiteit van een ICT-landschap als een gegeven aanvaardt en ziet het als een kennisprobleem. Die kennis van het ICT-landschap door data modeling legt de maquette vast in een kennismodel en – afhankelijk van toepassing en toepasser – en visualiseert dit grafisch. Zo krijgt u overzicht en inzicht en maakt het de communicatie tussen de verschillende belanghebbenden eenvoudiger.

De Business ICT maquette in de praktijk

Een grote overheidsorganisatie met 50.000 werkplekken is een prominent gebruiker van de Business-ICT Maquette. Zij centraliseert en standaardiseert het ICT-landschap om de operationele kosten van de ICT-ondersteuning te verlagen en de operationele effectiviteit te verbeteren. Dit is een gigantische operatie die een feilloze uitvoering vereist om de operationele paraatheid van de organisatie niet in gevaar te brengen. Echter, de bestaande situatie is zo complex en onoverzich-telijk dat het lastig, zo niet onmogelijk is deze operatie met succes te volbrengen. Waar te beginnen, waar zitten de afhankelijkheden en de overlap, welke migratie-strategie is de beste, en hoe komt de toekomstige beheerorganisatie aan de benodigde kennis om de afgesproken service-levels te halen? Allemaal vragen die u met de inzet van de Business-ICT maquette kunt beantwoorden. U kunt veilig en beheerst aan de slag zonder de continuïteit van de in gevaar te brengen.