Thinksmall  is opgericht in 1999 en is een aanbieder van oplossingen op het gebied van webbased communicatie. We hebben ons tot doel gesteld om de online communicatie tussen organisaties en mensen te optimaliseren. Wij helpen organisaties een visie te ontwikkelen op het gebruik van internettechnologie ter ondersteuning van communicatieprocessen.

Voor wie?
Of uw organisatie nu diensten biedt of producten verkoopt: wij willen u helpen beter met uw klanten te communiceren. Dit doen we door uw online activiteiten beter te integreren met uw bedrijfsprocessen, waardoor uw diensten en producten dichter bij uw gebruikers en klanten komen. Het contact met klanten wordt geïntensiveerd, gespecialiseerd en daardoor geoptimaliseerd. Dit resulteert in een lange termijn klantenbinding.

Wat bieden wij?
Wij bieden organisaties en bedrijven middelen op het gebied van: online marketing en communicatie, concept en design, content management en portals (intranet/extranet). Wij zijn er van overtuigd dat een website niet alleen staat, maar een integraal geheel vormt met de uitstraling en communicatie van een organisatie. Daarom bieden wij diensten in een breed scala. Hieronder valt ondere andere het bedenken en ontwikkelen van communicatieplannen, huisstijlen (logo, visitekaartjes), websites, e-commerce oplossingen, extranetten en intranetten. Dit uit zich in producten als: logo’s, visitekaartjes, briefpapier, online marketingstrategieën, maatwerk zoals integratie met backendsystemen (databasetoepassingen).

Visie
Bij de systemen die wij ontwerpen wordt uitgegaan van de gebruiker: de gebruiker moet op duidelijke wijze vertrouwd raken met de manier van werken, het aangeboden product of dienst en het vinden van informatie. Wij focussen ons hierbij op de navigatie, uitstraling en gebruikte technologieën. Elk vraagstuk vraagt zijn eigen oplossingen. Centrale vraag bij dit alles is: communiceert de werkomgeving (website, extranet, etc.) duidelijk met de gebruiker over het aangeboden product of de dienst? De technologie en het ontwerp staat ten dienste van de gebruiker, niet andersom. Een product werkt pas als de gebruiker er mee kan werken.

Onze expertise
Wij bieden u diepgaande kennis en ervaring in ontwerp, technologie en internet advies. We zijn multidisciplinair en ingebed in een netwerk van complementaire bedrijven; we werken samen met diverse partners in de online en offline media. Thinksmall is de smeltkroes van de Haagse cultuur’: daar waar techniek en ontwerp samenkomen in een professionele, hoogkwalitatieve maar ontspannen cultuur.