Thinksmall ontwikkelt haar specialisme vanuit de trends in de markt en de mogelijkheden die de technologie biedt. Dit resulteert in zogeheten ‘proposities’ waarmee we aantoonbaar waarde creëren voor onze klanten.

Be Informed: efficiënt, effectief en verantwoord

Voor het toepasbaar maken van kennis hebben we vanuit onze visie op kennisintensieve organisaties en processen Be Informed ontwikkeld. Be Informed is de door Thinksmall ontwikkelde product suite die kennis modelleert, kennis beheert en kennis volledig op maat en vraaggestuurd ontsluit in kennisintensieve werkprocessen en klantinteractie. Be Informed legt de kennis product-, proces-, medium- en toepassingneutraal vast zodat deze kennis voor alle doelgroepen, producten, processen, kanalen en toepassingen eenduidig is te hergebruiken. Met Be Informed stellen we organisaties in staat hun productiviteit en klantservice daadwerkelijk te verbeteren door kennis adequaat toe te passen.

Doelgroep

Be Informed is geschikt voor kennisintensieve organisaties zoals o.a. overheidsinstellingen en uitvoeringsinstanties, banken en verzekeraars, en professionele dienstverleners.

Business ICT-Maquette: Inzicht en overzicht

Bij veranderende organisaties is de inhoudelijke complexiteit van het ICT-landschap vaak de grootste belemmering. Inzicht en overzicht zijn dan essentieel. Hiervoor heeft Thinksmall de Business-ICT-Maquette ontwikkeld. De Business-ICT Maquette omvat een visie, een aanpak, technologie en hulpmiddelen om het ICT-landschap in een op maat gemodelleerd kennismodel inzichtelijk te maken en te houden. Met de Business-ICT maquette helpen we organisaties de complexiteit inzichtelijk te maken en te beheersen, zodat zij veranderingen goed voorbereid, snel en beheerst kunnen realiseren.

Doelgroep

De Business-ICT Maquette is geschikt voor organisaties die over een eigen ICT-organisatie beschikken.